Navigator
Facebook
Search
Ads & Recent Photos
Recent Images
Random images
Welcome To Roj Bash Kurdistan 

Erdellani Sorani

Discuss about language(s) in English

Erdellani Sorani

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Wed Feb 28, 2007 9:08 pm

Some Parts of "Ferhengî Farsî – Kurdî" (Persian-Kurdish dictionary), authorized by : Şûkrûlla Baban. (Translated into English by Emanoel Snăza)

*(This book contains words from different varieties of Soranî Kurdish spoken in Erdellan area)

tenya, sellt : alone
dill, zîll : heart
ga, manga, gaw : cow
serd, sa, sard, soll, seoll : cold
cewan, cûwan, sawa, law : young
befr, bewr, wefr : snow
zirê, zirrye, delya, derya : sea
mindall, beçke, bêçû, korpe, rolle : kid, baby
jûr, ban : up
lêw, liç, lews, lew, lîp : lip
bax, dehll, şinayi : garden
maç, mûc, ramûs, çik : kiss
bawer, bawir, birwa, dên : believe, religious believes
ayne, awêne : mirror
mele kirdin : to swim
dayke, dak, dayk, dî, diya, da, madir, mother
koç, oĝir, riwêştin, roêştin, rêbwarî : to travel
esr, esrîn, firmêsk, birmîs : tear
awir, agir, ahêr : fire
awî, şîn, kewe, kewg : blue
hîwa, awat, tase : hope
asman, herejor : sky
derga, barga, berga, derwaze : door
hell loşan, hell qorandin : to drink
saçyan, sazyan, aştî kirdin : to make peace
sereta : start
hetaw, roj, xweretaw, rocyar : sun
suç, gunah : sin
mirawî, sone : duck
zewî, erd, herd : earth
estêre, sitare, hesare, hesêre, çitare : star
siqan, êsqan, esk, hesk, pêşe, pellan : bone
babe, bawk, bawke, bab, piyar, piyarr : father
baran, weşt, rehêlle, waran : rain
kaye, gallte, geme : game
dizî, tallan, birro : theft
dijmen, neyar, xenîm : enemy
pird, pêl : bridge
mêşûle, peşû, horde, horre, pexşe, gemore, tofane, xake : mosquito
şekir, şeker : sugar
mang, hewî, kawt, mong : moon
pişîle, pişî, kitik, pişîlk, gûrpe : cat
mil, naq, hewk, xen : neck
birsî, birçî, pirçî, awrra, sirroje : hunger
girîn, giryan, firmêsk rijandin : to cry
rûmet, dimen, bîçm, sikûm, demûçaw, rûçk : face
eşkewt, dirrnall, koll, ĝar : cave
rîşg, rete : race
çom, çem, robar, dere, gellall : river
roj, ro, roş : day
dê, awayî : village
cilûberg, sîpall, pûştemenî : clothing
masolle, masollke, mayçe : muscle
pijmîn, pişmîn : sneeze
hello : eagle
pexşîn, bordin, bexşan, borîn : to excuse, pardon
cûîn, cêwîn, cawîn, cûnewe : to chew
cîhan, dinya, gînhan : world
gêrfam gîfan, berok, berk, bêrok : pocket
çene, çeneke, çinake, arçen, arzen : chin
lewerrge, lewerr, çera : pasture
çewrî, ron, dûg : fat
çaw, çem, çew : eye
çon, çilon, çilo : how
wişk, wûşk, êşk : dry
direwşan, tiroskan, wirşe danewe, birûkan, birîqanewe : to flash (brighten, to shine)
sirinc danewe, tewaşa kirdin, dîtin, seyr kirdin : to watch, to look, to see
sinûr : border
qûrs, giran, sengin : heavy
şofar, zîrewan, dîdewan : spy
kej, kêw, kêf, şax : mountain
dorge, jîraf, naffro, len, girawe : island
fertene, şilîwe, kiriwe, tof, lîmişt : storm
regez, hoz, rîçkelle, retewe, resen, reçellek : race
taze, noy, noçe, nivar : new
kendebû, bû, bayeqoş : owl
germî, germa, daxi, tîn, taw, sor : warmth
gerrû, gellû, qûrrig, qorg, xirrxirroke : throat
jiyan, qwît, zîngî : life
az, xak, xoll : soil
wirç, hers, heşe : bear
biçûk, çikolle, çiko : small, little, kid
nûstin, xeftin, xewtin : to sleep
nat, nihat, sirûşt : nature
metirsî, samdar, tegere, peter : danger
giring, girîng, potege : important
çekçekêlle, şemşemekwêre, parçik, cîlîcîlî : bat
awdirr, korryan, delaf, kend, şîw : golf
xenîn, kenîn : laughter
xûşk, xweyşk, wale, xêşk : sister
xwên, xên, winî, hûn : blood
xeyar, harwê, hiyaro, aro : cucumber
keçk, kinaçe, dot, kenîşk, kîj : girl/daughter
wiştir, hêştir, hûştir, arewane : camel
diro, derew, firrke, pot, hellat, narrast : lie
dirozin, firrkerm derewêr : liar
mizgewt, mizgût, mizgit, mizgî : mosque
yez, yezeta, xwa, xuda, xway : God
nwêj, nima : pray
nwêjge, perstge, dêwell, kollbend : temple
mêş, megez, meges, meyes, meşî : housefly
şepoll, pêll, pêllçok, sîpell, lîpaw, beyar : wave
mêrolle, miroçe, mêro, morî : ant
mişk, mile, miş : mouse
mêwan, mêman, mîwan : guest
wîst, dillxwaz, awat, bîne, arezû : wish/want
naw : name
xas, baş : good
reş, siyaw, siyawn : black
kat, dem, taw, gaw, taf : time
da, dawin : down
hêşta, hêma : yet
gêzer, gezer, gizer : carret
hoy, oy : or
seholl, yex : ice
riçan, riçyan : to freeze
hêwaş, hêdî, yewaş, aram , hêmin : slow, easy
dûpişk, domarekoll, kollajdim, dimarekoll : scorpion
hewr, kerewer : cloud
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

Erdellani Sorani

Sponsor

Sponsor
 

PostAuthor: Emanoelkurdistani » Wed Feb 28, 2007 9:10 pm

The above dictionary contains some interesting Kurdish words from eastern and southeastern Soranî (though it doesn't contain all variations, e.g. mindall, beçke, bêçû, korpe, rolle : kid, baby, but also "minall"; awir, agir, ahêr : fire, also "girr"; derga, barga, berga, derwaze : door, also "dirga, dirya"; hetaw, roj, xweretaw, rocyar : sun, also "xwer, xor"; suç, gunah : sin, also "guna', suc"; zewî, erd, herd : earth, also "zemî, zemîn, zewîn"; etc)
Here I compare those words which other Kurdish dialects and Indo-European languages.

zîll : heart (akin to Hewramî "zill" and Kirmanckî "zerre")
soll, seoll : cold (akin to English "cold", Germanic "kalt, kault")
wefr : snow (akin to Hewramî "wefr", Avestan "vefre")
bewr : snow (akin to Kirmanckî "vewre", Hewramî "wefre", Avestan "vefre")
zirê, zirrye : sea (akin to other Soranî, varieties "zêrê, zê, zî, zerya" akin to Germanic "zee, sea, etc")
ban : up (akin to Dutch "boven")
lew : lip (akin to Kirmanckî "lew, lev")
lews : lip (akin to Latin "labus")
lîp : lip (akin to Germanic "lip")
ayne : mirror (from Persian "ayne")
riwêştin, roêştin : to travel (akin to Germanic "reise, rijs, etc")
esr, esrîn : tear (akin to English "tear", Talyshi " dirîê", loaned by Tati "esr")
firmêsk, birmîs : tear (Kirmanckî "bermayîş" "to cry")
barga, berga : door (Kirmanckî "ber")
awî : blue (from Persian "abî")
waran : rain (Kirmanckî "varan")
kaye : game (Kirmanckî "kaye")
geme : game (English "game")
tofane : mosquito (Italian "tafano" housefly)
naq : neck (akin to English "neck")
rete : root (akin to English root)
roş : day (akin to Persian "roşen" and Baluchi "roç")
pûştemenî : clothing (pûşte <could> akin to common European "quality")
şofar : spy (could be akin to "spy")
rîç+kelle, reç+ellek, resen, retewe : race (akin to English "race")
qûrrig, qorg : throat (akin to French "gorge", Kirmanckî "qirrik")
çikolle, çiko : little, small (akin to Spanish "chico")
nat, nihat : nature (nat+ure > Latin/Greek "what gaves "nat [=nature]")
tegere : danger (could be akin to English "danger")
yezeta : God (akin to old Iranian "yezeta, izates, izad, yezdan, etc")
nima : pray (old Goranî "nimaj", Kirmanckî "nimêj, nimaj")
siyaw, siyawn : black (Hewramî "siyaw", Kirmanckî "siya, şiya")
taw, taf : time (could be "tamp" (m>w) > "tawp" (-w drop.) "tap" (p>f) > "taf, taw)
da, dawin : down
hêma : yet (from Kurmanci "hinê, hîne)
dûpişk : scorpion (dimpişt > diwpiş > dûpişk, akin to Kirmanckî "dimpişt")

I faced these words for fist time, further researches are required :

sellt : alone (Romance languages "sol, sole, solo")
sawa : young
korpe : kid
çik : kiss
oĝir : to travel
herejor : sky
çitare : star
piyar, piyarr : father (akin to central Iranian dialects and Mazandaranî "piyêr, piyer", Gilaki, Talyshi, Kirmanckî "pêr")
xenîm : enemy
kawt : mong
bîcm : face (English "face", Romance "faca, etc")
dirrnall : cave
dere, gellall : river
kerewer : cloud
hoy, oy : or
qwît : life (akin to P.I.E "qwî-, life, to live, alive")
User avatar
Emanoelkurdistani
Shermin
Shermin
 
Posts: 288
Joined: Fri Feb 09, 2007 7:37 am
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Nationality: Kurd

PostAuthor: Diri » Thu Mar 01, 2007 11:30 pm

I can help you out with two of those words you listed last (for further research):

Xenîm, is used in Kurmancî... There is an expression:

"Xuda xenîmê te biket" = "May God show you enmity"


Oxir (Oghir), is used in Kurmancî of north-west Kurdistan... And also in Kirmanckî...

It comes from the word "Ger" which in turn comes from "Geriyan" ("To travel" or "To trot").
Image
Image
User avatar
Diri
Shaswar
Shaswar
 
Posts: 6517
Joined: Thu May 12, 2005 11:59 am
Location: Norway
Highscores: 0
Arcade winning challenges: 0
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times
Nationality: Kurd


Return to Language

Who is online

Registered users: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]

cron
x

#{title}

#{text}